Προετοιμασία για Πυροσβεστική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή υποψηφίου στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι να έχει ανάστημα 1,70μ. τουλάχιστον. Στο ύψος, όπως και στα όρια των αγωνισμάτων δεν υπάρχει διάκριση, όσο αναφορά το φύλο.

Όσοι υποψήφιοι περνάνε την υψομετρική εξέταση , καλούνται να περάσουν τα όρια των αγωνισμάτων. Στη περίπτωση που ο υποψήφιος είτε δεν διαθέτει το απαιτούμενο ανάστημα, είτε αποτύχει στην επίτευξη των ορίων σε όλα τα αγωνίσματα , κρίνεται ακατάλληλος, ενώ για όσους περνάνε ακολουθούν Ψυχοτεχνικές και Υγειονομικές εξετάσεις.

Η αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή εισαγωγή τους στο Σώμα.

Οι 5 αθλητικές δοκιμασίες που πρέπει να περάσουν οι υποψήφιοι είναι όλες αγωνίσματα του Στίβου:

  • Δρόμος 1000μ.
  • Δρόμος 100μ.
  • Άλμα εις Μήκος
  • Άλμα εις Ύψος
  • Σφαιροβολία 7,2κιλά (μέσος όρος ρίψης με δεξί και αριστερό χέρι)

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα όρια των αγωνισμάτων