Η Σημασία της προετοιμασίας των Υποψηφίων για τις Σχολές

Σε μια χρονιά όπου ο φόρτος εργασίας των υποψηφίων στο κομμάτι του διαβάσματος είναι μεγάλος, συχνά παραβλέπεται ή αναβάλλεται η σωστή προετοιμασία για την αθλητική εξέταση.

Όποια και αν είναι η επιθυμητή σχολή για έναν υποψήφιο, οι επιδόσεις στα εξεταζόμενα αγωνίσματα (τα οποία είναι αγωνίσματα του ΣΤΙΒΟΥ) έχουν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή τους στις σχολές αυτές. Στις περιπτώσεις των ΣτρατιωτικώνΣχολών , των Σχολών Αστυνομίας , της Πυροσβεστικής είναι μάλιστα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση η επίτευξη των ορίων για την εισαγωγή στη σχολή, ενώ για τα ΤΕΦΑΑ , μια υψηλή βαθμολογία στα αγωνίσματα δίνει περισσότερες πιθανότητες για εισαγωγή.

Στον Αίολο Μακεδονίας αντιλαμβανόμαστε αυτή την τεράστια σημασία της αθλητικής εξέτασης των υποψηφίων και σεβόμενοι πάντα το χρόνο και τις δυσκολίες των υποψηφίων φροντίζουμε να τους προετοιμάζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχολές δείτε:

ΤΕΦΑΑ         Στρατιωτικές Σχολές        Σχολές Αστυνομίας      Πυροσβεστική