Προετοιμασία για ΤΕΦΑΑ

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Η εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές των ΤΕΦΑΑ προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των γραπτών εξετάσεων και των μορίων που συγκεντρώνονται από την εξέταση σε 3 αγωνίσματα. Αυτό σημαίνει ότι μια καλή βαθμολογία στα αγωνίσματα παίζει καταλυτικό ρόλο στην εισαγωγή του εκάστοτε υποψήφιου στη σχολή, καθώς επίσης και ότι δίνει περισσότερα περιθώρια λάθους στις γραπτές εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε  3 αγωνίσματα από τα 4 που είναι διαθέσιμα, τα οποία είναι κατά βάση αγωνίσματα του Στίβου. (Δρόμος 400μ. για τα αγόρια , 200μ για τα κορίτσια , Άλμα εις μήκος , Σφαιροβολία , Κολύμβηση).

Το σύνολο των μορίων από τα αγωνίσματα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του μέσου όρου των βαθμών των τριών αγωνισμάτων με το 200, οπότε τα μέγιστα δυνατά μόρια που μπορεί να πάρει κάποιος υποψήφιος είναι 4000. ((20+20+20)/3=20*200=4000)

Ποιοι Είμαστε

Ο Αίολος Μακεδονίας αποτελεί τη Νο. 1 ομάδα στίβου στη Θεσσαλονίκη (βάσει επίσημης κατάταξης της ομοσπονδίας), μια θέση που διατηρεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές και προπονητές με εμπειρία σε επίπεδο υψηλού αθλητισμού, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των υποψηφίων για σχολές ΤΕΦΑΑ.

Μέσα από ολιγάριθμα τμήματα, φροντίζουμε για την κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων για την ένταξή τους στα ΤΕΦΑΑ, στοχεύοντας στις μέγιστες δυνατές βαθμολογίες.

Όρια αγωνισμάτων για ΤΕΦΑΑ

Ακολουθούν οι πίνακες που δείχνουν τους βαθμούς και τα όρια στα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ, ανάλογα με την επίδοση.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για ένα δωρεάν τεστ αξιολόγησης επιδόσεων. Οι προπονήσεις ξεκίνησαν!

Επικοινωνήστε μαζί μας Ο Αίολος Μακεδονίας Η σημασία της προετοιμασίας