Προκήρυξη Αγώνα Δρόμου ‘Γύρος της πόλης των Σερρών’ 18-11- 2018

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας-Θράκης   σε συνεργασία με τον Δήμο Σερρών δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  αγώνα δρόμου σε δημόσια οδό, αφιερωμένο στην καταπολέμηση του παιδικού εκφοβισμού με την επωνυμία << 34ος  Γύρος της πόλης των Σερρών>>  την KYΡIAKH     18-11- 2018

 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ